top of page
Zoeken
  • mauriceroberte

Astrologische impact op onze ontwikkeling

Bijgewerkt op: 11 jun. 2022


Graag wil ik inzoomen op de bijzonder sterke relatie die er is tussen Oosterse Geneeskunst en Westerse Astrologie. Beide lijken zich nochtans te focussen op verschillende aspecten van ons bestaan, … Oosterse Geneeskunst bestudeert het lichaam/de Aarde en Astrologie kijkt naar de hemel/het Heelal.

En toch … in Jin Shin Jyutsu zien we hoe sterk beide met elkaar verweven zijn … Oost en West, Hemel en Aarde, Lichaam en Geest, … worden hier op een onverwachte manier verzoend.


Een eerste opvallende gelijkenis vinden we in de gelijkaardige verdeling van de Dierenriem en de 12-orgaanstroom (energetisch traject in ons lichaam).


De Dierenriem wordt verdeeld in 12 onderscheiden Dierenriemtekens en de 12-orgaanstroom wordt verdeeld in 12 specifieke aspecten, die vernoemd zijn naar 12 organen. De 12 orgaanstroom (12 Meridianen in TCM) is dat energetisch traject in ons lichaam dat elke cel bouwt, voedt, beschermt en herstelt. In Jin Shin Jyutsu zien we dat hiervoor de kwaliteiten gebruikt worden, die we toewijzen aan de 12-tekens van de Dierenriem.


Wat nog zeer bijzonder is in Jin Shin Jyutsu, is dat de dierenriemtekens eveneens een relatie hebben met bepaalde gebieden in ons lichaam. In Jin Shin Jyutsu worden deze gebieden Veiligheidsenergiesloten (VES) genoemd en al deze gebieden drukken eveneens de kwaliteiten uit van dat specifieke dierenriemteken. Meer nog, als we spanning ontdekken in één van deze Veiligheidsenergiesloten, dan weten we dat er hoogstwaarschijnlijk eveneens spanning is in dat deel van de 12-orgaanstroom dat eveneens gelinkt is aan dat dierenriemteken. Bv als we spanning terugvinden aan de binnenkant van de enkel bij VES 5, dan vinden we waarschijnlijk ongemakken terug, die gerelateerd zijn aan de Dikke darmstroom. Dit omdat beide gelinkt worden aan het Dierenriemteken Stier.


Een ander voorbeeld verwijst naar de relaties van het dierenriemteken Schorpioen in ons lichaam. De Schorpioen drukt zich uit in de Orgaanstroom Nier (Nier-meridiaan) en in Veiligheidsenergieslot 13, een gebied dat zich bevindt tussen de 3de en de 4de rib aan de voorkant. De Schorpioen in ons (ieder van ons draagt namelijk de kwaliteiten van alle Dierenriemtekens) flirt met het onderbewustzijn en vertoeft graag op de grens tussen gemanifesteerd en niet gemanifesteerd. De thema’s geboorte, dood en wedergeboorte hebben een sterke aantrekkingskracht. De Schorpioen houdt van de essentie in elke situatie en is geïnteresseerd in de overgangsfases, die leiden tot groei en transformatie. Tijdens deze overgangsfases worden we uitgenodigd na te denken over datgene wat essentieel is in ons leven. In de diepste, donkerste krochten van het onderbewustzijn neemt de Schorpioen deel aan het bestaan om dan van hieruit te kunnen transformeren naar Adelaar, het enige wezen op aarde dat, al opvliegend, in het Licht/de Zon kan kijken. Vanuit dit Licht aanschouwt de Adelaar dan het leven. Hij onderscheidt op een diepgaande manier het zuivere van het onzuivere … diepgaand … omdat hij het zuivere en het onzuivere kent, hij is op beide plekken geweest!

Het is deze energie die onze nieren bouwt! Lang moeten we niet nadenken om de functie ‘scheiden van het zuivere en het onzuivere’ te herkennen in de functie van onze nieren. Minutieus zoeken de nieren uit wat ons lichaam nog kan gebruiken (het essentiële), om datgene wat onbruikbaar is geworden via de urine uit te scheiden.


Laat ons dan ook een kijken naar het gebied in ons lichaam dat we kennen als Veiligheidsenergieslot 13 – we hebben een linker VES 13 en een rechter VES 13. Het is een gebied dat zich bevindt aan de voorkant van het lichaam, tussen de 3de en de 4de rib. Het zijn 2 bolvormige plekken langs het borstbeen, bij de thymusklier. Hier bevindt zich het opleidingscentrum van enkele van onze zeer belangrijke immuun-cellen, nl de T-cellen. In de thymus gaan deze als het ware ‘naar school’ om een onderscheid te leren maken tussen lichaamsvriendelijke organismen en lichaamsvijandelijke organismen. Opnieuw, de Schorpioen in ons kent beide kwaliteiten. Als een goede fee geeft de Schorpioen zijn/haar eigenschappen ook aan VES 13. Telkens als we zien dat de Schorpioen-kwaliteit zich disharmonisch uitdrukt, kunnen we aan de slag gaan met de stappenpatronen die we linken aan de Nierstroom en aan VES 13 – je vindt enkele stappenpatronen hieronder. Ik denk bij hoge bloeddruk, hoofdpijn, vocht vasthouden, ’s nachts veel plassen, kortademigheid, … aan de Nierfunctie en ik denk bij allergieën, immuunklachten en auto-immuunklachten aan disharmonie in VES 13 – deze symptomenlijst is in het geheel niet volledig!!!

De stappenpatronen helpen terug harmonie te brengen in het gebied en in de gerelateerde organen.


Maar dit is lang niet het volledige verhaal. Je kan je afvragen waarom – als dan toch iedereen elke dierenriemteken uitdrukt – de ene persoon de kwaliteiten harmonischer kan uitdrukken dan de andere. Dit kan o.a. te maken hebben met de stand van de planeten … de planeten bevinden zich tussen de Aarde en de Dierenriem. Stel je namelijk voor dat de Dierenriem een band is die het gehele gemanifesteerde Universum omvat. De Dierenriem is vanuit ons standpunt het enige ‘vaste gegeven’ in het Universum, alles wat we binnen deze ‘band’ kunnen waarnemen is in beweging. De sterren, de planeten, de Zon en ook onze Aarde - die draait om zijn as - zijn verantwoordelijk voor de zachtjes bewegende nachtelijke hemel. Duizenden jaren lang heeft de mens deze nachtelijke ‘sterrendans’ aanschouwd en bewonderd. Na verloop van tijd begon men samenhangen te zien, een samenhang tussen de stand van de sterren en de planeten en de gebeurtenissen op aarde. Men herkende ook terugkerende patronen en de mens besefte dat het kennen van deze patronen bijzonder handig kan zijn bij de organisatie van bepaalde evenementen. Welk moment is o.a. het meest gunstig om de geplande onderneming te laten slagen.


Ook ontdekte men een bijzonder moment in ieders individuele leven, dat is het moment dat de pasgeborene zijn eerste ‘Adem haalt’. Een ‘snapshot’ van de stand van de planeten en de Dierenriem op dat moment geeft namelijk inzicht in de gehele persoonlijkheid van de pasgeborene, niet enkel het karakter, de emoties, de verlangens en de intelligentie, … maar ook het fysieke lichaam. De stand van de planeten speelt een grote rol in de manier waarop de kwaliteiten van een bepaald dierenriemteken uitgedrukt worden.


Diezelfde planeten vinden eveneens een uitdrukking in ons lichaam. Zij worden o.a. eveneens vertegenwoordigd door een gebied in ons lichaam dat we Veiligheidsenergieslot noemen. Als een bepaalde planeet in onze geboortekaart moeilijk gepositioneerd staat, is de kans ook groot dat dit een impact heeft op het harmonisch functioneren van de gerelateerde gebieden in ons lichaam, waardoor er allerhande ongemakken kunnen optreden.

In Jin Shin Jyutsu gebruiken we dan een stappenpatroon, dat aangeeft in welke volgorde en met welke hand we Veiligheidsenergiesloten aanraken, om terug harmonie te verkrijgen.

Zij die inzicht hebben in de astrologische patronen van onze geboortekaart (snapshot van sterrenhemel bij eerste ademhaling) hebben een handig hulpmiddel om ziektepatronen beter te begrijpen om zo aangepaste stappenpatronen te hanteren.


Het feit dat kwaliteiten die we terugvinden in de ‘hemel’ eveneens in ons lichaam aanwezig zijn is de reden waarom wij respons kunnen geven op de planetaire situaties. Bepaalde planetaire posities hebben invloed op het doen en laten van ieder van ons en op het doen en laten van de gehele mensheid. Door het kennen en begrijpen van de astrologische situatie kunnen we een bewuste keuze maken … we kunnen er destructief of constructief mee omgaan.


Laat ons eens naar de situatie van volgende week kijken. Van 10 tot juni komen 2 planeten, nl Venus en Uranus, erg dicht bij elkaar te staan - vanuit het perspectief van de aarde weliswaar. In astrologische termen wordt dit een conjunctie genoemd. Dit gebeurt tegen de achtergrond van het dierenriemteken Stier. Dit heeft een duidelijke impact op de uitdrukking van de kwaliteiten van Stier.

De Stier is een aardeteken met een liefde voor materie. De Stier in ons geniet van de materie, houdt van de materie, ziet de schoonheid in de materie. De Planeet Venus als de Godin van de Liefde en de Kunst voelt zich hier dan ook helemaal op haar plaats, haar waarden komen hier helemaal tot zijn recht. Comfortabel geniet Venus in Stier van de aardse schoonheid.

Maar ook Uranus bevindt zich dus in Stier – vlakbij Venus – en deze zou de rust wel eens kunnen verstoren. Uranus houdt van plotse gebeurtenissen en van onverwachte hervormingen en aangezien hij nu dus werkzaam is in Stier zouden deze plotse gebeurtenissen betrekking kunnen hebben op de aardse voorzieningen, denk aan voedsel, financiën of onze inkomsten. Plotse bewegingen ‘in’ aarde kunnen ook voor wrijving, elektriciteit en spanning zorgen. Uranus vertegenwoordigt ook ons Hogere Zelf, daarom de veranderingen die hij teweeg brengt hebben altijd tot doel de mens te bevrijden.


In deze periode worden we uitgenodigd Liefde en Schoonheid te ‘her’-waarderen, we worden uitgenodigd om al onze kennis en al onze verlangens af te stemmen op het Hogere om dan in te zetten ter bevrijding van het Geheel. Ook worden we uitgenodigd om liefdevol ons lichaam te verzorgen en de wonderlijke schoonheid en functionaliteit ervan te erkennen en te waarderen. Zo zijn we ook in staat het ‘essentiële schone’ in de ander te ontwaren en op die manier creëren we een wereld waar oorlog, geweld, manipulatie, … geen plaats meer heeft.


Graag deel ik met jullie enkele stappenpatronen die zowel Nierstroom als VES 13 helpen. Deze helpen ons harmonie te brengen in hun functioneren en tegelijkertijd helpen ze ons de essentie te herkennen van datgene wat we werkelijk nodig hebben op onze aardse reis.


Nierstroom:

1) LH op staartbeen en RH op linker VES 6 (voetboog)

2) RH op rechter VES 15 (lies)

3) LH op rechter VES 14 (onder ribben voorkant)

4) LH op rechter VES 13 (tussen 3de en 4de rib voorkant)

5) LH op rechter VES 12 (langs halswervel 4 in de plooi van de nek)

6) RH op rechter VES 23 (onder ribben achterkant)

7) RH op rechter VES 25 (bij zitbeentje)

Hou elke stap enkele minuten vast. Verplaats enkel de hand die vermeld wordt, de hand die niet vermeld wordt blijft op de plaats waar deze reeds was. Bv bij stap 4 bevindt jouw LH zich bij rechter VES 13 en jouw RH bevindt zich in de lies bij rechter VES 15.

Om de andere kant van het lichaam te helpen keer je bovenstaande om, rechterhand wordt linkerhand en rechter locatie wordt linker locatie.


13-stappenpatroon

1) Houdt rechter VES 13 vast met linkerhand en linker VES 13 met rechterhand

2) RH houdt linker wijsvinger vast

3) RH houdt linker pink vast

4) LH houdt rechter wijsvinger vast

5) LH houdt rechter pink vast.


Om echt te genieten van de weldaad van deze oefeningen is het goed dat je hiervoor een klein uurtje of een half uurtje per dag uittrekt. Je kan dat uurtje verdelen over de gehele dag. Je kan de oefeningen staand, liggend, zittend, … doen. Je kan ze doen terwijl je een boek leest, tv kijkt, … of … en dat is misschien het meest diepgaand … in meditatie of in rust met mooie muziek.


Geniet ervan!

Dorothée Goll

Roberte Nivelle


Hieronder vinden jullie ook nog info over de Thema-Praktijkdag


JSJ & Astrologische relaties in ons lichaam ontdekken via Polsluisteren

op zaterdag 18 juni 2022 te Houthalen van 10u00 tot 17u00. 😊Er is afwisselend theorie en praktijk Ik kijk er naar uit jullie te verwelkomen! Vriendelijke groetjes, Roberte

Praktisch

Cultureel Centrum Houthalen

(bij Hasselt - 45 min van Eindhoven)

mogelijkheid tot eenvoudige lunch ter plaatse

10u00 tot 17u00

Prijs: € 80/dag

Er zijn geen Covid-maatregelen meer van kracht.

Ik heb 2 zalen gehuurd, waarin we ons afwisselend kunnen begeven,

zodat we ons steeds in een goed verluchte omgeving bevinden.


Hartelijk Welkom !!!

Roberte


763 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page