top of page
Zoeken
  • mauriceroberte

driekoningen-wensen

Bijgewerkt op: 30 dec. 2023


Het Feest van Driekoningen

12 Heilige Nachten ... zo worden de nachten genoemd die volgen op de kerstnacht tot aan Driekoningen. Het zijn de 12 Nachten die de Drie koningen nodig hadden om het Kind te vinden. Het is een uitdrukking van een reis naar het Licht, waarbij er doelgericht een Ster wordt gevolgd. Nadat ze bij het Kind zijn geweest keren De Drie Wijzen via een andere weg terug - de ontmoeting heeft hun veranderd.

Dit verhaal is een allegorie voor het diepe mysterie dat plaatsvindt als een "zoekende" het Licht in zichzelf ontdekt. Een mysterie dat bepaalde mensen, die hierop voorbereid en getraind waren, tijdens Oude (en huidige) Inwijdingsrituelen mochten (mogen) ervaren. Dit waren rituelen die plaatsvonden tijdens de langste nachten. De kandidaten ondergingen allerlei beproevingen en als zij deze met succes doorstonden werden zij in contact gebracht met hun eigen innerlijke Godheid. Er werd een feest - het feest van Epifanie - dat de geboorte van de Verlosser in de kandidaten vierde, gehouden.

Het zijn Inwijdingsrituelen die plaatsvinden tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Ze beginnen met het Feest van Kerstmis, waarbij de geboorte van Jezus, de Mens, wordt gevierd en eindigen bij Driekoningen, waarbij de geboorte van de Verlosser (Christus) in de Mens Jezus wordt gevierd. De 12 Heilige Nachten hiertussen geven de beproevingen weer die elk in het teken stonden van één van de 12 tekens van de Dierenriem, gaande van Vissen naar Ram (in omgekeerde volgorde dus).

Het verhaal vind je terug in gebruiken, mythes en legendes overal ter wereld.

- Germanen: zij werkten niet tijdens deze 12 dagen en nachten. Ze gingen in deze periode zich bewust verbinden met de natuur zodat ze de voortekenen van het nieuwe jaar konden ontwaren

- Astrologie: de 12 Heilige Nachten laten het maanjaar aansluiten op het zonnejaar. De tijd van volle maan tot volle maan neemt +/- 29,5 dagen in beslag => 29,5 x 12 = 354 en een zonnejaar duurt 365/366 dagen. Deze "extra" tijd werd gezien als tijd voor bezinning

- De Drie Wijzen zijn eveneens verwijzigen naar de hemellichamen die de meest krachtige en geschikte tijd aangeven voor het ritueel, nl. het moment dat Venus (Melchior), Mercurius (Kaspar) en de nieuwe, donkere Maan (Balthasar) op één lijn staan. Zij vertegenwoordigen in de Inwijdingsrituelen de 3 Inwijders.

- Droomlied van Olav Ästeson, de Noorse wijze die in een lied zijn beproevingen zong.

- De Toverfluit van Mozart: Tamino en Pamina doorstaan de beproevingen

- De 12 werken van Hercules

De eerste Christenen vierden Kerstmis op 6 januari. Dit feest stond dan in het teken van de geboorte van de Verlosser Christus in Jezus (Doop door Johannes de Doper in de Jordaan)

Rudolf Steiner zegt hierover (vrij vertaald): "het is nodig dat de materiële mens zijn aandacht in de kerstperiode opnieuw richt op de bovenzinnelijke geboorte van Christus in Jezus, zonder de innige verering te verliezen die we koesteren voor de geboorte van Jezus van Nazareth".

De "Inwijder" in Jin Shin Jyutsu

In Jin Shin Jyutsu kennen we een Veiligheidsenergieslot (VES) dat de Naam draagt: "Intelligentie van de beproevingen".

Dit is VES 14, een gebied in ons lichaam dat zich aan weerszijden onder de voorkant ribben bevindt - vandaar deze korte introductie over de functies van VES 14.

Beproevingen (proeven) zijn nodig om de Waarheid te bewijzen. Om echt te weten dienen we kennis in de dagelijkse realiteit toe te passen.

Het getal 14 staat voor de vervulling van de beproevingen en dus ook voor de ervaring van Waarheid.

De ervaring van Waarheid wordt Verlichting genoemd.

Waarheid is het fundament van ons bestaan. Ves 14 is op fysiek vlak eveneens een fundament.

Het vasthouden van VES 14 helpt alles met betrekking tot vertering van voedsel. Tegelijkertijd leert VES 14 ons gematigdheid (naam van Tarotkaart 14), zodat we niet slaaf (of verslaafd) zijn van onze persoonlijke wensen en verlangens. Het helpt "mijn" wil af te stemmen op de Hogere of Innerlijke Wil en dit is de Sleutel tot Verlichting (op elk niveau) in ons leven.

Er zijn verschillende mogelijkheden om VES 14 te harmoniseren:

- vasthouden van VES 14 (onderkant/voorkant ribben)

- VES 14 vasthouden samen met andere kant VES 19 (ellenboog)

- VES 14 vasthouden samen met VES 15 (lies) zelfde kant

- ringvinger vasthouden

Driekoningen

12 Heilige Nachten,

De Geboorte van "Hem".

Dit leidt mijn gedachten

naar een innerlijke Stem.

Een reis in mijn dromen,

langs hemel en hel,

Woorden die stromen

"Je haalt het wel!"

Sterren verhalen,

ze tonen het Pad,

over bergen en dalen

naar een spiraalvormig Rad.

Fortuinlijk bewegend,

een oranje gloed,

Mijn lot is gezegend,

Ik doe, wat ik doen moet!

Nu kan ik ontwaken

bij kribbe en stal,

het Licht brandt een baken,

het Schip komt aan wal.

Nieuw is mijn leven,

Licht mijn gelaat,

De Stem mij gegeven,

volgt de Kosmische Maat

Ik ken nu de Spreker,

Ik kan "Hem" nu zien!

Nooit ... was ik zo zeker,

Hij woont diep, ja heel diep binnen-in !

Vandaar onze wens voor 2018

dat ieder de Weg naar de Spreker

in zichzelf en een ander moge zien!

Maurice & Roberte


531 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page