top of page
Zoeken
  • Roberte Nivelle

Intuïtie en dikke darm ... een vreemde relatie


Oude Wijsheid wijst de mogelijkheid te kunnen luisteren naar de Stille Stem van het Hogere Zelf toe aan de kwaliteiten van het getal 5. Het getal 5 is in de serie van 1 tem 9 het getal dat staat in het midden ... vandaar zijn bemiddelende werking. Ook is het getal 5 het getal van de mens, wegens zijn bemiddelende functie tussen hemel en aarde. Het is het getal van de geest (1) die in de vorm (4) komt en het getal dat helpt bij de overwinning van onze angsten.

Veiligheidsenergieslot 5 is een gebied van +/- 7,5 cm dat zich aan de binnenzijde/onderkant enkel bevindt. Van oudsher vertegenwoordigt het verticale de geest en het horizontale de manifestatie. De energie (van het traject waar de Veiligheidsenergiesloten worden geboren) komt verticaal naar beneden (langs de voorzijde van ons lichaam) en aan de binnenkant van de enkel stroomt deze horizontaal naar de dikke teen. Enkel en alleen aan de locatie van Veiligheidsenergieslot 5 kunnen we zijn functie afleiden: relatie tussen geest en materie.

In Jin Shin Jyutsu ervaren we dat het vasthouden van VES 5 onze angsten harmoniseert - en is dit niet de emotie die de mens als eerste ervaart bij het bewonen van een lichaam, wanneer hij het gevoel heeft er nu alleen voor te staan en terecht is gekomen in een wereld sensatie die niet altijd even prettig is. VES 5 houdt de verbinding met de geest in stand, zodat we weten dat we er niet alleen voor staan.

VES 5 is een lichamelijke manifestatie van datgene wat Tarotkaart 5 "De Hogepriester" uitdrukt.

Eerst kijken we naar de Hebreeuwse letter die zich bevindt op deze Tarotkaart. Het is de letter Vav. In het Hebreeuws gebruikt als zelfstandig naamwoord betekent Vav “haak” of “nagel”. Datgene namelijk wat de verschillende delen van een geheel bij elkaar houdt. Indien Vav wordt gebruikt in een zin dan krijgt Vav de functie van het voegwoord “en’: ook weer een woord dat de verschillende delen van een zin aan elkaar linkt. Zelfs in de Hebreeuwse letter toegewezen aan het getal 5 komt de bemiddelende, verbindende functie naar voren.

De functie die men gaf aan de letter Vav is de functie van het horen, het zintuig dat zorgt voor een link tussen de geest van ieder mens. In eerste instantie wordt hier gewezen op het fysieke horen, maar natuurlijk wordt hier eveneens verwezen naar het Innerlijke Horen.

Als we kijken naar de Tarotkaat “De Hogepriester”, dan zien we een beeld van 2 priesters die knielen voor de Centrale Figuur. De priesters dragen gewaden geborduurd met rozen en lelies. Van oudsher symbolen voor Verlangens en Intellect. De scene speelt zich af binnen in een tempel, wat aangeeft dat het hier om een proces gaat dat zich binnen in ons voltrekt. De Hogepriester is Hij die de Kennis van de Mysteries bewaart en vrijgeeft waar nodig.

De Troon van de Hogepriester is versierd met ornamenten bestaande uit 2 cirkels met elk 2 hoornen. Dit is van oudsher het symbool van het dierenriemteken Stier. Sleutel 5 is dan ook een uitdrukking van het dierenriemteken Stier.

De Stier is het dierenriemteken dat ontstaat na de Ram. De Ram vertegenwoordigt het Vuur dat naar buiten gaat om de wereld te ontdekken. De Ram bestudeert de wereld, verzamelt informatie over deze wereld en drukt zich uit in de slagzin “Ik Ben”. De Stier is het dierenriemteken, dat op zoek gaat naar de schoonheid in datgene wat de Ram verzamelt heeft. Daarom keert het als Aarde-teken terug naar binnen, want Schoonheid openbaart zich altijd in het waarneembaar maken van Universele Wetten. De Stier drukt zich bij de Hogepriester uit met de slagzin: Kijk een wat “Ik Heb”.

De Stier regeert de nek en bovenaan de nek vinden we het hoorcentrum van onze hersenen.

In Jin Shin Jyutsu zien we dat de Stier-energie wordt gedragen in ons lichaam door het traject dat we kennen als de Dikke Darmfunctie-energie. Het is een traject dat start in de wijsvinger en terugkeert naar het centrum van ons lichaam (keert terug naar binnen). Het is een traject dat we gebruiken voor problemen in de pols, ellenboog, schouder, nek, borsten, dikke darm, tanden, kaak, … Het is een traject dat we eveneens gebruiken als we problemen ervaren bij het uitdrukken van de kwaliteiten van het dierenriemteken Stier, (vb ik heb te veel of ik heb niets … ik houd alles vast of ik laat alles los). Zo helpt het toepassen van de dikke darmstroom ons eveneens de schoonheid in onszelf en in onze omgeving te ontdekken.

Wayne Hackett zegt: de orgaanstroom is de bedrading en het orgaan waarnaar de orgaanstroom is genoemd is de lamp, die zorgt voor de vervulling van deze bedrading.

En zo komt het dat de relatie van het getal 5 met intuïtie, de verborgen relatie tussen intuïtie en de dikke darm openbaart. Misschien kunnen we dan nu begrijpen; wat Paracelsus bedoelde toen hij aan zijn onthutste studenten ontlasting toonde als antwoord op hun vraag naar het levenselexir der Alchemisten.

Roberte


948 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page